Actes de les reunions

Acta Assamblea General Ordinària

Federació de Diables i Dimonis de Catalunya

 

Sessió número: 12

 

Data: 11 de Desembre de 2011

Horari : A les 10:30 hores

Lloc: Casal de cultura Sant Sadurní d'Anoia

 

Hi assisteixen:

Junta directiva: Pep Enric Martí, Anton Morales, Anton Cruces, Isaac Torné, Alejandro Rodríguez, Pere Masalies,

Jordi Lloberes.

 

Representants de les Colles de Diables:

Ball de Diables de Reus, Diables d'Alforja, Se M'n Refum de Sant Sadurní, Diables de Garcia, Simplement Diables de Premià de Mar, 

Diables de la Creu alta de Sabadell, Gafarro de Premià de Mar, Diables de Sant Quirze, Diables de Terrassa, Diables del Prat,

Ball de Diables de Cornellà, Bufons de Foc de Badalona, Rigor Mortis de Solivella, Diables de l'Espluga, Carranques de Cervera,

Diables de Castellbisbal, Llamps i Trons de Martorelles, Diables Maleits de Salou, Dimonis de la Fosca, Ball de Diables de Roda de Bara,

Diables de la Riera de Rubi, Diables de Casablanca, Diables Voramar del Serrallo, Ball de Diables i Diablesses de Masarbones, 

Diables de les Corts, Diables de Llorenç, Diables de Banyeres, Diables de Falset, Diables de Sant Quinti, Diables de Vacarisses,

Diables de Vilaseca, Diables de Santa Oliva, Diables de Ripollet, Bruixes de Cardona, Diables de Sant Feliu de Codines, Diables del Poble Sec, 

Diables del Carmel, Diables de Valls, Diables Itaca, Drac i Diables de Can Sanjuan, Diables de Badalona, Ball de Diables de Caldes de Montbui,

Drac i Diables de Piera, Petis Diables de Sant Marti Sarroca, Diables d'Horta, Diables de la Roca del Vallès, Forques de Candeu de Sabadell,

Drac Antonot, Ball de Diables de Sabadell.

 

Ordre del dia:

1. Acreditació de les Colles assistents.

2. Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

3. Altes i Baixes.

4. Estat de Comptes de 2011.

5. Informe dels cursos de RGCRE 2011.

6. Proposta realització manual de Formació CRE.

7. Estat de negociacions del DECRET 822010, " DECRET PAU "

8. Torn obert de paraula.

 

Desenvolupament de la sessió:

1.- Després de l'acreditació de les Colles i havent publicat l'acta de la reunió del 

dia 20 de febrer de 2011 a la web de FDDC, queda aprovada per unanimitat.

 

2.- A continuació es procedeix a llegir les altes, ja que no hi ha baixes, i s'acorda que s'integrin a la FDDC les següents colles:

- Diables de Sant Quirze.

- Associació Diables de Ribes - Colla Jove.

- Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona.

- Associoació les Llagostes de l'Avern.

- Colla de Diables de Badia el Vallès.

- Colla de Diables de Maspujols.

3.- Seguint la reunió de l'Assamblea, el President cedeix la paraula al Tresorer, perquè expliqui l'estat de comptes del 2011.

El Tresorer avisa de un endarreriment a l'hora de cobrar les quotes anuals de l'any 2011, ja que entre febrer i març, es van cobrar les del 2010.

Informant detalladament del Romanent de l'any 2010, ingrés de quotes del 2010 i despeses com, administratives, quota de l'Ens de Comunicació, 

comissions bancàries, manteniment de la pagina Web…, s'aprova per unanimitat l'estat de comptes del 2011.

 

4.-Tot seguit el President, informa dels cursos de Formació per a Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts.

En aquest moment ja s'han realitzat el 100 % dels cursos de RGCRE a tota Catalunya, desde l'octubre de 2010 al 5 de novembre de 2011, han estat 

un total de 22 cursos, a més de 20 poblacions, amb un total de més de 2000 alumnes. Explica que el problema és que amb aquests 2000 alumnes hi ha hagut

més de 900 incidències, i són moltíssimes. La FDDC té al seu poder Títols on només hi surt un nom o un DNI i així es molt difícil la seva gestió.

Com que després de 22 cursos hi ha gent que encara no ha fet el curs, per aquest any 2012 ja se'n prepara un pel mes de febrer, on ja hi tenim inscrits.

El més segur es que se'n faran 2, i seran oberts a totes les Territorials.

La Colla de Diables de Caldes de Montbui, pregunta sobre l'aplicatiu, se'ls informa que ja funciona amb total normalitat i que ja s'han arreglat tots els problemes

que hi va haver.

Els diables de Sant Quinti, comenten que no tenen els codis d'accés, ja que són part d'aquestes 900 incidències. El President els fa una explicació d'on s'han de

dirigir, ja que així evitem intermediaris, la FDDC, i solucionaran abans les seves incidències. ( formacio.cpcptc@gentcat.cat ). Més d'una colla comenta que els 

han ates molt ràpid i eficientment.

Els diables d'Horta i de Maserbones, també comenten tenir incidències amb els titols, se'ls deriva a la FDDC als primers per trobar una solució, i es tranquilitza als

segons ja que van fer el curs a Manresa i encara no està tancat.

 

5.- A continuació, es comenta que s'ha aconseguit entrar als Plans Caixa amb un projecte per realitzar un Manual de la Formació de CRE, com una eina per als

formadors, amb una subvenció de 6000 euros.

La intenció de la FDDC és aprofitar els PDF's que es van fer i penjar-los a internet, per a tots els formadors, per tal de fer el manual.

Però com que avui en dia, tothom té ordenadors i internet, també es  farà una versió amb CD, on es posaran temes com la  legislació, assegurances, contractes i tota documentació 

secundària que es pugui necessitar.

Així es podrà retirar el CD de la FDDC, que es va crear al 2002 i que ja està totalment desfassat.

Varies colles de Diables es van oferir a passar tota la documentació que ells tenien, per tal d'ajudar a la creació d'aquest CD.

S'aprova per unanimitat la realització d'aquest Manual i CD, amb un termini de uns 6 mesos.

 

6.- Seguidament es passa a parlar de DECRET PAU, on el President exposa que tot i la feina, reunions i més reunions fetes per part de FDDC a Madrid, han aprovat el

decret 82/2010, pel qual DECRET PAU. Remarca que les persones que ho van aprovar i que van assistir a totes les reunions mantingudes  no van avisar en cap 

moment a la FDDC de la seva aprovació, tot i les moltes alegacions aprovades que s'havien presentat. Es dubta que aquesta gent tingui cap gràcia pels diables o el món del foc.

Exposa que a causa d'això, qualsevol colla de Catalunya que vulgui fer ,ni que sigui 3 enceses, es veuran obligats a gastar-se uns 3000 euros, entre aquest decret, bombers privats,

ambulància, seguretat privada…, és a dir, una colla que va a fer un correfoc per Diputació, amb l'actuació subvencionada, ja que el municicpi no té més diners, entre que un tècnic

us elabori el PAU (uns 1200 - 1400 euros), uns bombers privats (uns 1000 euros), UCI (uns 700 euros) i sense comptar la seguretat… els ajuntaments no ens contractaran mai.

Com que tot això és una exageració, al Juny la FDDC es reuneix amb el nou Director de Protecció Civil i tot i reaci, i després d'exposar-li diversos errors, com falta de límits, derogacions…

accedeixien a que la FDDC presenti una proposta; que demana:

  • un mínim de 50 kg. de MASSA REGLAMENTADA, ja que la legislació actual parla de 50 Kg. ( correfoc de 3 o 4 colles ), és a dir , correfocs amb unes 4 colles o menys es podrien estalviar 

fer el decret PAU.

A dia d'avui encara no s'ha rebut contesta per la seva part, i com que la FDDC ja acumula unes quantes jugades com aquestes, s'està parlant paral.lelament amb el conseller de Cultura, 

al qual se li ha exposat el tema, però també es va voler, per tal de reforçar les nostres reaccions, exitar a tothom (colles castelleres, gegants, atenus… ),ja que  el decret parla de actes culturals realitzats al carrer que

tenen que realitzar un Pau, canviant  així aquest moviment de diables a tothom del món de la cultura. Fa poc aquest Decret ha esta inclòs a la LLEI OMNIBUS.

Tècnicament ja se sap que estem a temps de canviar-la i aquest és el sentit que es seguirà, i ja s'estan elaborant papers per aquest fi.

El tema està en que si l'ajuntament és el que contracta a la colla i és l'organitzador, és l'ajuntament el que té que pagar aquest decret. Si la colla és la que organitza, està obligada a realitzar el Pau.

Ja hi han contactes amb una empresa de prestigi amb assegurançes perquè ens elaborin un PAU estándard, que les colles utilitzin i que només falti la firma d'un tècnic, cosa que ja farà baixar el cost.

 

8.- A torn obert de paraula,

Com ja ha explicat altres vegades, el President explica les ganes que tenen de retirar-se algunes persones de la junta, i que al veure que la gent no s'acaba d'animar per agafar càrrecs, es crearà un Consell Consultiu,

per tal de que el nous membres no es trobin sols, sino que tinguin com a assesors a la majoria dels ex-membres de la junta de la FDDC que compten amb moltíssima experiència.

Es comenta també que el pròxim any s'haurà de realitzar eleccions a les Territorials de l'Ebre i de l'Avellana.

 

El President aixeca la sessió a les 12:30 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

El secretari              President

 

Isaac Torné                                                          Josep Enric Martí